Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at vedtaket om å redusere studenttalet ved universiteta nå gir seg utslag i svekt undervisningstilbod til dei som alt er i gang med studia

Datert: 21.01.1998
Fremsatt av: Inge Lønning (H)
Besvart: 28.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Oppslag i media viser at vedtaket om å redusere studenttalet ved universiteta nå gir seg direkte utslag i svekka undervisningstilbod til studentar som allereie er i gang med studia.

Kva vil Regjeringa gjere for å bøte på desse problema?


Les hele debatten