Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at bygging av flyktningboliger i Spydeberg og Eidsberg som skulle finansieres med lån og tilskudd fra Husbanken, må utsettes pga. låne- og tilskuddsbortfall

Datert: 30.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Både Spydeberg og Eidsberg kommuner skulle ta imot flyktninger i år. Boligene skulle finansieres med lån og tilskudd fra Husbanken. Spydeberg kommune har fått beskjed om at Husbanken har brukt opp utlånspengene. Eidsberg kommune, som har blitt lovet tilskudd på 40 til 50 pst., har fått beskjed om at tilskuddet er redusert til 30 pst. Resultatene er at bygging av flyktningeboligene må utsettes og flyktningene må fortsette å bo i mottak.

Hvordan har statsråden tenkt å få fortgang i bosettingen?


Les hele debatten