Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til justisministeren

Om et forslag i Justisdepartementet om å tilby metadonbehandling for innsatte narkomane i norske fengsler

Datert: 21.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Det er antydet i media at det arbeides med et forslag i Justisdepartementet om å tilby metadonbehandling for innsatte narkomane i norske fengsler.

Kan justisministeren avkrefte at departementet ikke jobber med et slikt forslag, og i tilfelle ikke, mener virkelig statsråden at innsatte narkomane skal få metadon i fengslene?


Les hele debatten