Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om kvalifisering av langtidsledige inn i arbeidslivet, og at Arbeids- og administrasjonsdepartementet er avvisende til et prosjekt i Hedmark og Oppland der sysselsettingspolitiske virkemidler samordnes

Datert: 02.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Det er et politisk mål å få kvalifisert langtidsledige inn i arbeidslivet. Gjeldende regelverk kan være et hinder. I Hedmark og Oppland har samarbeidende offentlig virksomhet gått sammen om et prosjekt for å samordne virkemidler innenfor sysselsettingspolitikken og søker derfor om regeldispensasjon. Sosialdepartementet er i en høringsuttalelse svært positive til dette, men Arbeids- og administrasjonsdepartementet er avvisende.

Vil statsråden skjære igjennom og åpne for et slikt forsøksprosjekt?


Les hele debatten