Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til samferdselsministeren

Om bedre bekjentgjøring av regelen om at bilførere fra fylte 70 år må ha med gyldig legeattest under kjøring når førerkortet har livsvarig gyldighet, og at brudd på regelen kan gi bot eller fengselsstraff

Datert: 02.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Bilførere som fyller 70 år, må medbringe gyldig legeattest under kjøring når førerkortet har livsvarig gyldighet. Dersom dette ikke gjøres, kan bilføreren ilegges bot eller fengselsstraff. Denne regelen er lite kjent, og lovlydige personer har opplevd å få dom pga. manglende kunnskap om denne regelen.

Kan statsråden sette i verk tiltak for å få gjort regelen bedre kjent?


Les hele debatten