Muntlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om at under 50 pst. av mannlige 19-åringer innkalles til førstegangstjeneste, og om kompensasjonsordninger for å styrke verneplikten og rekruttene i form av poeng og kompetanse

Datert: 10.04.2002
Besvart: 10.04.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A):


Les hele debatten