Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om å bekrefte at det fortsatt skal være en plikt og rett for ledere i ytre etater å gi uttrykk for sine meninger, i lys av oppslag om munnkurv for politiledere etter uttalelser om innvandringspolitikk

Datert: 17.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten