Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

Om distriktspolitiske utfordringer hva gjelder nedskjæringene i SND, landbrukets inntektsmessige situasjon og fremtidsmulighetene for kystfisket

Datert: 17.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp):


Les hele debatten