Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helseministeren

Om å bidra til å hindre gjennomføring i norsk rett av et EU-direktiv hvor reklamereglene endres slik at legemiddelfirmaer kan reklamere for reseptbelagte medisiner

Datert: 08.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Det foreligger et EU-direktiv hvor reklamereglene endres slik at legemiddelfirmaer kan reklamere for reseptpålagte medisiner mot astma, AIDS og sukkersyke i en forsøksperiode på 5 år. Direktivet er EØS-relevant. Det er fare for at direktivet kan føre til økt medisinforbruk. Videre øker risikoen for at folk får den medisinen det reklameres for, og ikke den som er best for den enkelte.

Vil statsråden bidra til å hindre at direktivet blir gjennomført i norsk rett?


Les hele debatten