Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til miljøvernministeren

Om en ev. plassering av containerhavn i Oslofjorden på Kambo/Jeløya i Moss kommune, som er viktige friulftsområder, og hvorvidt det er akseptabelt å omlaste gods fra kjøl til bil 6 mil fra Oslo

Datert: 15.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av miljøvernminister Børge Brende

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Departementets forstudie om containerhavn i Oslofjorden lanserer tre lokale containerhavnløsninger. Kambo/Jeløya i Moss kommune er viktige friluftsområder for store deler av befolkningen på Østlandet.

Mener statsråden det er akseptabelt at man ut fra et overordnet miljøperspektiv omlaster gods som skal til Oslo, fra kjøl til bil 6 mil fra Oslo?


Les hele debatten