Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Om at samarbeidet mellom sykehusene og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene til dels er mangelfullt i forbindelse med utskriving og oppfølging av pasienter

Datert: 16.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Studier gjort på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet viser at samarbeidet mellom sykehusene og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene er tildels mangelfull og problematisk i forhold til pasientbehandling ved utskriving/tilbakeføring og oppfølging. Det er uakseptabelt at pasienten blir gjort til kasteball mellom de ulike nivåene i helsetjenesten.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten