Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og kirkeministeren

Om å sikre driftsøkonomien til cinematekene i Bergen og Trondheim

Datert: 21.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Cinematekene i Bergen og Trondheim er viktige kulturinstitusjoner for befolkningen, film- og tv-miljøet og utdanningsinstitusjonene i sine regioner. De bidrar til at film av historisk verdi blir presentert i sitt rette element og gjør at filminteresserte også utenfor Oslo har tilgang til filmhistorien. Staten yter imidlertid ingen økonomisk støtte til disse cinematekene, i motsetning til Cinemateket i Oslo.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre driftsøkonomien til disse institusjonene?


Les hele debatten