Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til kommunal- og regionalministeren

Om uverdige forhold for bostedsløse barnefamilier i Oslo, som i 90 pst. av tilfellene har flyktning- eller innvandrerbakgrunn

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): I forbindelse med en ny forskningsrapport kan Dagsavisen opplyse at 90 pst. av bostedsløse barnefamilier i Oslo har flyktning- eller innvandrerbakgrunn. Stramt og dyrt leiemarked tvinger enslige somaliske mødre til hospitsene. At barn skal leve under slike forhold kan ikke aksepteres. Påvisning av slike forhold viser at Oslo kommune ikke fyller sine forpliktelser overfor en stor gruppe i kommunen.

Hva vil statsråden gjøre for å få bukt med slike uverdige forhold?


Les hele debatten