Spørretimespørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Om skader på Gjevilvatnet pga. vassdragsregulering, og at et krav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om revisjon av manøvreringsreglementet ennå ikke er behandlet av departementet

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Naturperlen Gjevilvatnet har fått betydelige skader som følge av vassdragsregulering. Oppdal kommune bad i 1997 om en revidering av manøvreringsreglementet, uten at NVE tok dette til følge. Fylkeskommunen fulgte derfor i 2001 opp med et krav om revisjon, et krav som fortsatt ikke er behandlet av Olje- og energidepartementet.

Synes statsråden behandlingstiden for slike saker er tilfredsstillende, og mener statsråden at dagens regelverk fungerer godt nok i forhold til slike naturskader?


Les hele debatten