Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utviklingsministeren

Om å jobbe for at fattigdomsbekjempelse får hovedprioritet ved bruk av alle verktøy innenfor Verdensbanken og IMF

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Fattigdomsbekjempelse er et uttrykt prioritert område for norsk utviklingspolitikk og for Verdensbankens PRSP-programmer (strategidokument for reduksjon av fattigdom). Erfaringer viser imidlertid at PRSP ofte overstyres av IMF-instrumenter som PRSC og PRGF, instrumenter som fremmer økonomisk liberalisering og deregulering. Slik kan det oppstå konflikter mellom ulike hensyn.

Vil Regjeringen jobbe for at fattigdomsbekjempelse får hovedprioritet ved bruk av alle verktøy innenfor Verdensbanken og IMF?


Les hele debatten