Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om å revurdere avvisningen av et prosjekt for bygging av et minikraftverk i Indre Sagelvvassdraget, da bruk av minikraftverk ifølge Sem-erklæringen skal økes

Datert: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Ifølge Sem-erklæringen skal bruken av minikraftverk økes. Samtidig avvises et prosjekt for bygging av et minikraftverk i Indre Sagelvvassdraget. Prosjektet er støttet av lokale miljømyndigheter. Statsrådens begrunnelse for sitt avslag var at prosjektet tidligere var blitt avvist av forrige regjering. Vi hadde håpet at gammelt tankegods ble kastet ut da Bondevik II-regjeringen inntok departementet.

Vil statsråden hente frem sine friske koster, lese Sem-erklæringen og ta saken opp til ny vurdering?


Les hele debatten