Muntlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til fiskeriministeren

Om hvorvidt fiskeriministeren vil tillate SND å bruke virkemiddelordningene for å forsterke sentraliseringen, eller i stedet legge til rette for mottiltak for å styrke utkantkommunene

Datert: 24.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp):


Les hele debatten