Muntlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorfor Statens utdanningskontor ikke har ført tilsyn med de to muslimske skolene i Oslo

Datert: 27.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP):


Les hele debatten