Muntlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt det er med påholden penn Regjeringen har tatt standpunktet om at kjønnskvotering i form av øremerkede professorater ved Universitetet i Oslo er riktig

Datert: 27.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A):


Les hele debatten