Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om det dårlige samferdselstilbudet på Sørlandet, med veistandarden på E18 i Aust-Agder som ett eksempel

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Veistandarden på E18 gjennom Aust-Agder er flere plasser meget dårlig. Samtidig er mesteparten av togmateriellet på Sørlandsbanen og dens sidespor lite tidsmessig og nedslitt. I tillegg til dette rammes Sørlandet av spesielle flyseteavgifter. Samlet sett gir dette et svekket og dårlig samferdselstilbud overfor næringsliv, innbyggere og reisende ellers til landsdelen.

Vil samferdselsministeren love å se nærmere på de samferdselsmessige problemene Sørlandet har, og konsekvensene det kan få?


Les hele debatten