Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til finansministeren

Om skatteyterens rettssikkerhet i de saker der tvister mellom likningsmyndigheter og skatteyter oppstår

Datert: 22.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av finansminister Gudmund Restad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Mange og kompliserte skatteregler er et problem ikke bare for bedrifter og vanlige skatteytere, men også for mange likningskontor. Dette kan resultere i uriktige avgjørelser overfor enkelte skatteytere. Samtidig er det et faktum at det kan være både påkjennende og kostbart for en skatteyter å overprøve likningskontorenes avgjørelser rettslig.

Mener statsråden at rettssikkerheten til skatteyteren er godt nok ivaretatt i de saker der tvister mellom likningsmyndigheter og skatteyter oppstår?


Les hele debatten