Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Om likebehandling av offentlig og privat ansatte mht. beskatning av utenlandstillegg, også frem til den varslede likebehandling fra 1999

Datert: 23.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av finansminister Gudmund Restad

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Finansdepartementet legger til grunn at ansatte i privat og offentlig sektor fra 1. januar 1999 skal behandles likt når det gjelder beskatning av utenlandstilllegg. Gruppen som skal utarbeide nye regler ble nedsatt av Finansdepartementet i juni 1997.

Vil statsråden sørge for skattemessig likebehandling av offentlig og privat ansatte også i årene frem til den varslede likebehandling fra 1999?


Les hele debatten