Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om arsen-lekkasje fra trykkimpregnerte materialer i barnehager i Trondheim, og å hindre bruk av helseskadelige materialer i barns nærmiljø

Datert: 23.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Det helse- og miljøskadelige stoffet arsen har lekket ut fra trykkimpregnerte materialer i flere barnehager i Trondheim. De største mengdene arsen er funnet der materialene er i direkte kontakt med jord, som sandkasserammer og plattinger. Flere av barnehagene har verdier som overskred normene fra SFT.

Hva vil barne- og familieministeren gjøre for at en for framtida ikke tar i bruk materialer som kan være helseskadelig for barn i deres nærmiljø, som barnehage og skole?


Les hele debatten