Muntlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til miljøvernministeren

Om grunneieres påstand om at retten for alle under 16 år til å fiske gratis med stang eller håndsnøre i norske vassdrag, er i strid med Grunnloven

Datert: 08.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A):


Les hele debatten