Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og kirkeministeren

Om endringen av den såkalte tippenøkkelen, og statsrådens utsagn om at den etablerte institusjonskulturen kan bli nødt til å betale en del av dette

Datert: 15.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A):


Les hele debatten