Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Om grunnlaget for beregningen av den skattbare fordelen av å bruke firmabil

Datert: 27.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av finansminister Gudmund Restad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Dersom arbeidstaker bruker bil som eies av arbeidsgiver (firmabil), regnes fordelen av dette som lønnsinntekt som skal beskattes. Fordelen beregnes på grunnlag av kilometersats som graderes etter bilens nybilpris. Grensene for de forskjellige prisklassene har de senere årene ikke blitt justert, mens fordelssatsene stort sett justeres årlig.

Vil finansministeren medvirke til at prisklassene blir endret/prisjustert i likhet med fordelssatsene?


Les hele debatten