Muntlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Om oppfølging av vedtak Stortinget fattet ved behandlingen av statsbudsjettet for 2002, om en rekke tiltak for rusmiddelmisbrukere som skulle gjennomføres

Datert: 29.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV):


Les hele debatten