Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å trappe opp og forbedre den internasjonale markedsføringen av Norge som turistland

Datert: 29.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten