Muntlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til sosialministeren

Om at det ikke kommer noen forslag fra Regjeringen i tilknytning til dens flaggsak om bekjempelse av fattigdom

Datert: 29.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A):


Les hele debatten