Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om pensjonsrettigheter for asylsøkere og andre som ikke får full folketrygdpensjon pga. for kort botid i Norge og i stedet må få sosialhjelp, noe som belaster kommuneøkonomien

Datert: 07.10.2002
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 16.10.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Allerede i Utjamningsmeldinga, St.meld. nr. 50 for 1998-1999, var problemstillingen med asylsøkere og andre som ikke kan få full pensjon i folketrygden pga. for kort botid i Norge, beskrevet. Her var det også forslag til tiltak for å rette opp denne skjevheten. Regjeringen har ennå ikke fulgt dette opp. Sosialhjelpen blir et nødvendig varig tilskudd til livsopphold. Kommunene får en økonomisk belastning.

Hva vil Regjeringen nå gjøre for at disse menneskene det gjelder kan få pensjonsrettigheter?


Les hele debatten