Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om tiltak mot asylsøkeres tyverier fra næringsdrivende som har virksomheter nær asylmottak, med eksempel fra Våler i Østfold

Datert: 09.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Næringsdrivende over hele landet som har asylmottak lokalisert i nærheten av sine virksomheter, rundstjeles av asylsøkere. Folkestad Mat i Våler i Østfold opplevde at tyveriene eksploderte etter at asylmottakene på Kasper og Nordbybråten ble etablert. Til tross for egne kostbare tiltak er svinnet betydelig og kan bety kroken på døra for mange næringsdrivende.

Hva vil statsråden foreta seg for å avhjelpe situasjonen?


Les hele debatten