Spørretimespørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til miljøvernministeren

Om å få fjernet forurensningsfaren knyttet til en islandsk tråler som sank utenfor Ballstad i Vestvågøy 18.7.02 med betydelige mengder olje og frossenfisk om bord

Datert: 10.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): Den 18. juli 2002 sank en islandsk tråler utenfor Ballstad i Vestvågøy. Ombord er det betydelig mengder olje og frossenfisk. Den 22. august påla SFT rederiet å heve havaristen innen 15. oktober pga. forurensningsfaren. Miljøverndepartementet endret kravet til kun å fjerne oljen innen 15. oktober og å heve havaristen innen 1. mai 2003. Hittil har intet skjedd. Havaristen representerer en betydelig forurensningsfare i et sårbart område.

Hva vil statsråden gjøre for å få fjernet forurensningskilden snarest mulig?


Les hele debatten