Spørretimespørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til samferdselsministeren

Om vansker for videre utvikling av Gjøvikbanen pga. omgjøring fra dobbelt- til enkeltspor på en del av strekningen Grefsen-Oslo S og bygging av lokk der

Datert: 10.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Gjøvikbanen er viktig for persontransporten inn og ut av Oslo nordfra, den sørlige delen av banen også for godstransport til Bergen. Tidligere var det dobbeltspor hele strekningen fra Oslo S til Grefsen. En strekning på 300-400 meter er i det stille blitt gjort om til enkeltspor. Nå er det påbegynt arbeid for å bygge lokk og boliger over deler av strekningen. Det vil skape nye vansker for videre utvikling av Gjøvikbanen.

Hvordan harmonerer dette med Regjeringens uttalte satsing på kollektivtransport?


Les hele debatten