Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Om at Statoil har besluttet å overføre transport av propangass til Nord-Norge fra jernbane til veg, og at dette bl.a. medfører en sikkerhetsrisiko

Datert: 11.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Statoil har besluttet å overføre transport av propangass til Nord-Norge (Mosjøen) fra jernbane til vei. Begrunnelsen er ifølge Statoil at NSB Gods ikke har gitt et tilfredsstillende transporttilbud. Gasstransport på vei medfører en sikkerhetsrisiko, i tillegg er dette i strid med de miljøpolitiske målsettingene om å overføre mer godstransport fra vei til jernbane.

Vil statsråden ta initiativ for å finne en løsning slik at denne gasstransporten fortsatt kan fraktes med jernbane?


Les hele debatten