Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til justisministeren

Om å stoppe forskjellsbehandling for loven der det idømmes redusert straff fordi tiltalte er innvandrer eller ikke kan snakke norsk

Datert: 16.10.2002
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 23.10.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Ifølge Agderposten 12. oktober i år fikk to biltyver fra Litauen redusert straff i Sand tingrett fordi de ikke kan snakke norsk. I et annet tilfelle får en person i Arendal slippe å sone i fengsel for promillekjøring samt halvert bot fordi han er innvandrer. Begrunnelsen skal være at det ville være spesielt tøft for han å sone straffen fordi han er utlending. For folk flest virker dette helt uforståelig og kan fremprovosere rasisme.

Vil statsråden gjøre noe for å stoppe slik forskjellsbehandling for loven?


Les hele debatten