Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeriministeren

Om hvorfor departementet ikke følger opp tilrådningen fra Reguleringsrådet og Fiskarlaget vedr. kvoter for hysefisket

Datert: 29.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I 1997 vart det under fritt fiske fiska 48 000 tonn hyse. Norges Fiskarlag tilrådde maksimalkvote på 350 tonn pr. båt for 1998. Reguleringsrådet tilrådde 250 tonn pr. båt. Departementet har vedtatt en maksimal kvote pr. båt og en totalkvote på 43 000 tonn.

Hva er begrunnelsen for at departementet ikke følger opp tilrådningen fra reguleringsrådet, Fiskarlaget?


Les hele debatten