Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at Riksrevisjonen har kritisert departementets oppfølging av psykiatriplanen, og om å pålegge helseforetakene større faglig aktivitet ved de psykiatriske poliklinikkene

Datert: 17.10.2002
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 23.10.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Riksrevisjonen har uttalt sterk kritikk for oppfølgingen av psykiatriplanen i departementet. Det er dokumentert at de psykiatriske poliklinikkene kun behandler fra 0,8 til 1,4 pasienter pr. dag, og ventelistene bare øker.

Vil statsråden nå pålegge foretakene større faglig aktivitet ved de psykiatriske poliklinikkene?


Les hele debatten