Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at Oljearbeidernes Fellessammenslutning, NOPEF og Nordsjødykker Alliansen alle har trukket seg ut av samarbeidet med den regjeringsoppnevnte granskingskommisjonen

Datert: 17.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS), NOPEF og Nordsjødykkeralliansen har alle trukket seg ut av samarbeidet med den regjeringsoppnevnte granskingskommisjonen grunnet manglende tillit til kommisjonen.

Hva har statsråden foretatt seg i denne saken etter at dette er blitt gjort kjent?


Les hele debatten