Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til nærings- og handelsministeren

Om manglende kontroll av arbeids- og oppholdstillatelse for ansatte på utenlandske fartøy som seiler med last mellom norske havner

Datert: 17.10.2002
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 23.10.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Utenlandske fartøy kan seile fra havn til havn i Norge med last, i motsetning til NIS-registrerte. Disse fartøyene slipper å betale mange av de skatter og avgifter som NIS-skip må betale. Dette fører til urimelige konkurranseforhold. Det sjekkes heller ikke om de ansatte på disse utenlandske fartøyene har arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

Hvorfor sjekkes ikke dette i større utstrekning, og hva vil statsråden gjøre for å rette opp i dette?


Les hele debatten