Spørretimespørsmål fra Magnar Lund Bergo (SV) til kultur- og kirkeministeren

Om å sørge for at Bergseminaret på Kongsberg forblir i statlig eie når Forsvarsdepartementet avhender bygningen, slik at Norsk Bergverksmuseum kan forvalte arven videre

Datert: 17.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Magnar Lund Bergo (SV)

Spørsmål

Magnar Lund Bergo (SV): Som en av Europas eldste utdannelses- og forskningsinstitusjoner og forløper til våre universiteter, og som en uatskillelig del av det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk, er Bergverksseminaret på Kongsberg en bygning av stor historisk og antikvarisk verdi.

Når Forsvarsdepartementet nå skal avhende sine eiendommer, vil statsråden sørge for at bygningen overdras og forblir i statlig eie, slik at Norsk Bergverksmuseum kan forvalte og formidle arven videre som et levende kulturminne?


Les hele debatten