Spørretimespørsmål fra Kent Inge Stenberg Ryen (Sp) til samferdselsministeren

Om å inkludere den ordinære føreropplæringen mer i skolen

Datert: 17.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kent Inge Stenberg Ryen (Sp)

Spørsmål

Kent Inge Stenberg Ryen (Sp): Samferdselsministeren er i ferd med å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på dagens trafikkopplæring i skoleverket.

Synes statsråden at den ordinære føreropplæringen bør inkluderes mer i skolen, og vil statsråden ta initiativ til at den arbeidsgruppe som nå nedsettes også vurderer ulike tiltak for å integrere slik opplæring i grunnskole og videregående skole?


Les hele debatten