Spørretimespørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til finansministeren

Om hvordan Regjeringen vil sikre en bred og inkluderende prosess tilknyttet den varslede nasjonale Agenda 21, og hvordan Stortinget skal behandle den

Datert: 17.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Regjeringen har i forbindelse med sin bærekraftstrategi varslet at den vil legge fram en nasjonal Agenda 21 neste høst, det vil si Norges handlingsplan for oppfølging av Agenda 21 fra Rio-konferansen, uten at det klart har framkommet hvilken prosess Regjeringen legger opp til.

På hvilken måte vil Regjeringen sikre at sentrale aktører blir involvert i prosessen slik at den blir bred og inkluderende i tråd med Agenda 21, og på hvilken måte skal Stortinget behandle nasjonal Agenda 21?


Les hele debatten