Spørretimespørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at Nordsjødykker Alliansen i et brev om granskingskommisjonen for undersøkelse av pionerdykkernes forhold skriver at få dykkere har fått sine forklaringer lest opp eller forelagt seg

Datert: 17.10.2002
Besvart: 23.10.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): I et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen om granskingskommisjonen for undersøkelse av pionerdykkernes forhold, skriver Nordsjødykkeralliansen: "Ytterst få dykkere har fått sine forklaringer lest opp eller forelagt seg til gjennomlesning. Dykkernes forklaringer/bevis er ikke kontrollerbare og derved ikke kvalitetssikkert."

Hvis dette medfører riktighet, hva vil statsråden gjøre?


Les hele debatten