Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om å innføre nye typer straffarter/soning utenfor fengslene, slik at særlig yngre lovbrytere lettere kan komme bort fra en kriminell løpebane, og soningskøene kan reduseres

Datert: 17.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Ser statsråden mulighet for å innføre nye typer straffarter/soning utenfor fengslene slik at særlig yngre lovbrytere gis bedre muligheter for å komme bort fra en kriminell løpebane slik at belastningen på soningskøene kan reduseres?


Les hele debatten