Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til helseministeren

Om å bekrefte at etableringen i Vadsø av en felles innkjøpssentral for de statlige sykehusene gjennomføres

Datert: 16.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Det er tidligere bestemt at det skal etableres en felles innkjøpssentral for de statlige sykehusene i Vadsø. Det er skapt usikkerhet om gjennomføringen av dette.

Kan statsråden bekrefte at etableringen gjennomføres slik det var lagt til grunn av regjeringen Stoltenberg?


Les hele debatten