Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruksministeren

Om å bidra til at landbrukseiendommer uten fast bosetting kan komme på det åpne markedet og dermed bidra til vekst ute i kommunene

Datert: 24.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark, som resten av landet, står mange landbrukseiendommer uten fast bosetting, til sammen ca. 46 000. Dette skyldes et regelverk som er for firkantet og gammelmodig.

Vil statsråden, slik FrP ønsker det, bidra til at disse kan komme på det åpne markedet og dermed bidra til vekst, både økonomisk og bosetningsmessig, ute i landets kommuner?


Les hele debatten