Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til utenriksministeren

Om Norges holdning til USAs oppfatning om at Sikkerhetsrådet gjennom tidligere resolusjoner har gitt aksept for et væpnet angrep på Irak

Datert: 24.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Det har vist seg vanskelig for Sikkerhetsrådet å komme til enighet om en ny Irak-resolusjon. USA har tidligere gjort det klart at de mener Sikkerhetsrådet har gitt aksept gjennom tidligere resolusjoner for et væpnet angrep på Irak, for å hindre at Irak tilegner seg store lagre av masseødeleggelsesvåpen.

Mener Norge at tidligere resolusjoner mot Irak gir mandat for et slikt angrep?


Les hele debatten