Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til samferdselsministeren

Om at Oslo kommune pga. den høye luftforurensningen har bedt om at Oslo blir prøvekommune for halvering av takstene i kollektivtrafikken

Datert: 29.01.1998
Besvart: 04.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Aftenposten skrev 29. januar 1998 om luftforurensningsmålinger i indre Oslo som lå opp til fem ganger høyere enn grenseverdien. SFT har videre utarbeidet en miljørapport som viser at luftforurensningen i Groruddalen også er foruroligende høy. Oslo kommune har bedt om at Oslo blir prøvekommune for halvering av takstene i kollektivtrafikken.

På hvilken måte vil statsråden bidra til at et slikt prøveprosjekt blir satt i gang?


Les hele debatten