Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

Om tiltak for å få en høyere legedekning ved norske sykehjem

Datert: 30.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Ifølge Dagbladet 28. og 29. oktober får eldre på sykehjem stadig mindre legehjelp. Fylkeslegenes tilsyn ved 31 sykehjem i fire ulike fylker viser at ett av tre sykehjem ikke har tilstrekkelig legedekning.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å få en høyere legedekning ved norske sykehjem?


Les hele debatten