Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Om initiativ for å få i stand forhandlingar mellom Russland og den folkevalde tsjetsjenske presidenten, Aslan Maskhadov

Datert: 31.10.2002
Besvart: 06.11.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): I skuggen av den såkalla krigen mot terror ser vi fleire eksempel på brot mot menneskerettane verden over. Russlands krigsovergrep mot Tsjetstjenia er et slik eksempel. Gisselaksjonen i Moskva viser at terroren spreier seg, snarare enn gjer seg på tross av stor aktivitet i krigen mot terror. Tsjetsjenarane ønskjer forhandlingar med Russland via sin forhandlingsleiar.

Kva for initiativ tar Regjeringa for å få i stand forhandlingar mellom Russland og den folkevalde tsjetsjenske president, Aslan Maskhadov?


Les hele debatten